Rookvrije zorg


Avondlicht een rookvrije zorgorganisatie
Avondlicht is hard op weg naar het worden van een volledig rookvrije zorgorganisatie. Avondlicht volgt hiermee de landelijke cultuuromslag, waarbij in 2030 alle zorgorganisaties rookvrij moeten zijn.

Het doel is om hiermee een veilige en gezonde leefomgeving te bieden aan onze cliënten, naasten, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers. Avondlicht stimuleert een gezonde levensstijl. We vinden het belangrijk dat medewerkers het goede voorbeeld geven aan onze cliënten en anderen op het gebied van een gezonde leefstijl.

Een samenvatting van het rookbeleid op Avondlicht
Het rookbeleid “Rookvrij Avondlicht” houdt in dat er niet gerookt mag worden in onze gebouwen, op onze terreinen, de entree, in onze garages/schuren/overkappingen en in onze bedrijfswagen. Er mag alleen gerookt worden in de daarvoor bestemde rookabri die in de binnentuin van locatie Somatiek (Sluimerskamp) staat. Dit geldt ook voor het roken van E-sigaretten. Cliënten van locatie Perengaarde (PG) mogen roken in de binnentuin van die locatie.

Voor de rokende cliënten die vóór implementatie van dit nieuwe rookbeleid al op Avondlicht woonden, geldt een uitzondering. Zij mogen op hun appartement blijven roken mits er een goede afzuiginstallatie aanwezig is en ook aangezet is óf de cliënt een uur voordat de zorgmedewerker zijn/haar werk komt doen gestopt is en de ruimte gelucht heeft. Voorkeur is dat de cliënt rookt op zijn/haar eigen balkon.

Nieuwe cliënten
Nieuwe cliënten dienen zich aan het rookbeleid “Rookvrij Avondlicht” te houden.

Stap voor stap naar een rookvrije zorgorganisatie in 2030
Avondlicht gaat stap voor stap verder in de landelijke omslag naar een rookvrije zorgorganisatie. Zo wordt tot 01-01-2025 nog gedoogd dat medewerkers roken in hun koffiepauze (die als werktijd beschouwd wordt). Vanaf 01-01-2025 is roken in de koffiepauze (werktijd) niet meer toegestaan.