Identificatieplicht


Op basis van de Wet Identificatieplicht is iedereen vanaf 14 jaar in Nederland verplicht een geldig identiteitsbewijs te tonen als de politie of een andere toezichthouder (Politiewet) daarom vraagt. Voor het in bezit hebben van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) is de bewoner dan wel diens vertegenwoordiger verantwoordelijk. Onze medewerkers zien er niet op toe dat u een geldig identiteitsbewijs bij u draagt. Wel kan een geldig identiteitsbewijs voor u worden opgenomen in uw persoonlijke dossier.