Tijdelijk verblijf ( ELV)


Kunt u om medische redenen tijdelijk niet thuis wonen? Bijvoorbeeld omdat u moet herstellen na een operatie, ziekte of ongeval. Of omdat uw mantelzorger even niet voor u kan zorgen? Dan is het mogelijk tijdelijk te verblijven binnen Avondlicht. Deze zorg wordt ook wel eerstelijns verblijf ( ELV) genoemd en wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet ( Zvw). Wij bieden een gastvrije en veilige omgeving, waar u goede zorg krijgt en waar u zich thuis voelt.