Gecontracteerde zorgverzekeraars


Zorg middels zorgverzekeringswet (Zvw)

Als u binnen Avondlicht huurt of verblijft als niet-geïndiceerde cliënt of partner van, dan valt de zorg die wij aan u verlenen onder de noemer “wijkverpleging”.

Deze wijkverpleging moeten wij declareren bij uw zorgverzekering. Dit wordt alleen vergoed wanneer Avondlicht een contract heeft met uw zorgverzekering.

Heeft u een zorgverzekering waar Avondlicht geen contract mee heeft? Dan kan deze zorg niet gedeclareerd worden en zijn deze kosten voor uw eigen rekening.

Met de volgende zorgverzekeraars heeft Avondlicht een contract:

•             VGZ      (VGZbewust, IZA, IZZ door VGZ, UMC, Univé, VGZ, Zekur)

•             DSW     (DSW, InTwente, Stad Holland)

•             ASR       (a.s.r.)

•             ENO      (Salland, HollandZorg)

 

Komt u binnen Avondlicht wonen met een WLZ indicatie? Dan geldt bovenstaande niet voor u.