Kwaliteit van zorg


Avondicht werkt continu aan de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. Kwaliteit en maatwerk is wat de cliënten waarderen.

Kwaliteit en verantwoorde zorg
Cliënten van Avondlicht moeten erop kunnen vertrouwen dat de zorg die wij geven veilig en verantwoord is. Wij doen dit door zorg, behandeling, en andere dienstverlening te bieden van een goede kwaliteit. Maar ook door een gastvrije omgeving en persoonlijke aandacht, waar mogelijk maatwerk voor u en uw familie. Wij streven ernaar dat iedere cliënt zich als uniek persoon gezien, gehoord en ondersteund voelt.

Avondlicht maakt jaarlijks een kwaliteitsplan op basis van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Medewerkers, OR en Cliëntenraden zijn betrokken bij de totstandkoming hiervan. Tevens maakt Avondlicht jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag. Kwaliteitsplan en kwaliteitsjaarverslag kunt u vinden bij onze “documenten en brochures” op deze site

Meten kwaliteit zorg en dienstverlening
Woon en zorgcentrum Avondlicht meet op verschillende manieren wat de cliënten van onze zorg en dienstverlening vinden:

- Gedurende het hele jaar laten wij een onafhankelijk onderzoek uit voeren onder cliënten en eerste contactpersonen.
- Wanneer de zorg voor een cliënt stopt, door terugkeer naar huis of door overlijden, wordt er na zes weken contact opgenomen door de EVV-er.
- Woon-en zorgcentrum is aangesloten bij Zorgkaart Nederland. Op de website van ZorgkaartNederland kunnen cliënten hun ervaring met de zorg van Avondlicht / Perengaarde delen.