Avondlicht is een erkend leerbedrijf.


In Avondlicht is er binnen alle disciplines sprake van een scholingsaanbod om de kwaliteit van onze medewerkers blijvend te ondersteunen. Daarnaast kennen we verschillende opleidingsmogelijkheden:

Hierin maken we onderscheid in BBL en BOL leerlingen.

Bij de BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) volgen de leerlingen het traject werken / leren. Ze zijn bij Avondlicht in dienst en daarnaast gaan ze één dag in de week naar school.
 

Niveau

De grootste groep die we opleiden zijn leerling-verzorgenden niveau 3.

Daarnaast, afhankelijk van de vraag en beschikbare formatieruimte, kan het voorkomen dat we een BBL2 of verpleegkundige niveau 4 opleiding aanbieden

Bij de BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) loopt een leerling stage gedurende een deel van zijn/haar opleiding. Deze leerling wordt vanuit een ROC gedurende een bepaalde periode bij ons geplaatst.

Ook worden er op vraag vanuit VMBO scholen maatschappelijke stages aangeboden. Wij stellen de leeftijd daarvoor op 15 jaar en maken voor de leerlingen een programma zodat zij op verschillende plaatsen in de organisatie kunnen kennis maken met de werkzaamheden die uitgevoerd worden.