Appartement huren in Avondlicht.


Naast wonen binnen Avondlicht of Perengaarde kunt u binnen Avondlicht ook een appartement huren. Dat kan als individu, maar ook als echtpaar.

De maandelijkse huur van onze appartementen is betaalbaar en valt binnen de grenzen van de huurtoeslag. Uw appartement is voorzien van een alarm. In geval van nood is er snel iemand aanwezig. Dat geeft u een veilig gevoel.

 

Toelichting op aanvullende producten en diensten en bijbehorende bewonersbijdragen

Naast het huren van uw appartement en het door u afgenomen arrangement kunt u bij ons nog extra producten en diensten afnemen.

De aanvullende producten en diensten zijn daartoe vastgelegd in een aparte dienstverleningsovereenkomst met bijbehorende tarieven. Dit dienstverleningsoverzicht is tot stand gekomen in en na goed overleg met de cliëntenraad.

Neemt u één of meerdere diensten af dan streven wij ernaar u binnen veertien dagen na afloop van iedere maand een overzicht te sturen. Om de betaling voor u en de verwerking voor ons zo eenvoudig mogelijk te houden, willen wij u vragen ons te machtigen het bedrag automatisch te incasseren van uw bankrekening. Het bedrag wordt dan 10 dagen na de factuurdatum afgeschreven.