Vergoedingen en wetgeving


De meeste producten en diensten van Avondlicht worden (deels) vergoed. Dit gebeurt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet:

· Vergoeding via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Zorg en ondersteuning thuis wordt vanuit de Wmo door de gemeente geregeld. Het gaat om taken die geen medisch karakter hebben, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding en ondersteuning van mantelzorgers. U kunt contact opnemen met het Wmo-loket in uw gemeente als u gebruik wilt maken van een Wmo-voorziening.

· Vergoeding via de Wet langdurige zorg (Wlz) Vanuit de Wlz wordt zware zorg vergoed door de Rijksoverheid. Zoals verblijf in een woon-zorgcentrum. Hiervoor heeft u een indicatie nodig, dit loopt altijd via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U betaalt wel een eigen bijdrage voor de zorg die u krijgt. Deze wordt door een onafhankelijke organisatie (het CAK) aan u gevraagd. Op de website van het CAK kunt u berekenen hoe hoog de eigen bijdrage ongeveer zal zijn. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk.

· Vergoeding via de zorgverzekering Vanuit uw zorgverzekering worden ziektekosten betaald. Ook behandeling en medische zorg aan huis worden meestal vanuit uw zorgverzekering betaald. Wat er vergoed wordt is dus afhankelijk van de voorwaarden van uw zorgverzekering. U heeft te maken met een basisverzekering en aanvullende verzekeringen. U heeft hier een eigen risico. Het eigen risico bedrag wordt jaarlijks vastgesteld.

Ook kunt u zelf zorg financieren via het persoonsgebonden budget (pgb) of particulier (uit uw eigen portefeuille).