Indicaties


ZZP (Zorg Zwaarte Pakket)
Voor een opname in Avondlicht vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) heeft u een ZZP nodig. De indicatie kan aangevraagd worden door uzelf, de huisarts of een medewerker van Avondlicht.

Na het indienen van de aanvraag, bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) neemt het CIZ met u contact op. Het CIZ bepaald of u in aanmerking komt voor een indicatie.

Het CIZ heeft zes weken de tijd om uw aanvraag in behandeling te nemen.

Eerstelijns verblijfzorg
Deze indicatie valt onder de subsidieregeling. Deze indicatie wordt afgegeven door het CIZ indien het medisch noodzakelijk is dat u voor een korte duur wordt opgenomen in een instelling, meestal na een ziekenhuisopname.

 

Dagbesteding

VP (Verpleging) en/of PV (Persoonlijke Verzorging)
Deze functiegerichte indicatie zoals dat heet, heeft u nodig op het moment dat u nog thuis woont en verzorging of verpleging nodig heeft. U kunt daarvoor contact opnemen met het WMO loket (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van de Gemeente. Zij kijken dan hoe ze u daarmee kunnen helpen zodat u de juiste zorg krijgt vanuit een thuiszorgorganisatie.

Ook op het moment dat u in Avondlicht een appartement huurt en u bent afhankelijk van verzorging of verpleging dan heeft u deze indicatie nodig. Uiteraard helpen wij u daar dan mee.

Dagbesteding
Deze indicatie kunt u aanvragen bij de gemeente via het WMO loket.

Mocht u al een ZZP indicatie hebben en op de wachtlijst staan bij Avondlicht, dan hoeft U geen indicatie aan te vragen bij de gemeente want dan kijken wij, afhankelijk van uw situatie, of het binnen de indicatie nog mogelijk is om u dagbesteding aan te kunnen bieden. Indien u een appartement huurt in Avondlicht en een arrangement bij ons afneemt (verplicht) dan vervalt uw WMO indicatie voor dagbesteding.

Huishoudelijke zorg Deze indicatie kunt U aanvragen bij de gemeente via het WMO loket.

Indien u een appartement huurt in Avondlicht en een arrangement bij ons afneemt (verplicht) dan vervalt uw WMO indicatie voor huishoudelijke zorg.