Raad van Toezicht


De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden.
Onder elkaar worden verschillende portefeuilles verdeeld. Bij het toezicht volgen we de Zorgbrede Governance Code. Structureel vindt er overleg plaats met de directeur – bestuurder, maar ook met de cliëntenraad, de ondernemingsraad en het managementteam.

Samenstelling Raad van Toezicht:
- Chris van Wijk, voorzitter, vastgoed
- Geerarda de Vries-Kuyntjes, secretaris, HRM
- Teus van Eck, kwaliteit van zorg
- Marcel de Joode, financiën
- Mari Overheul, algemeen

 

De leden van de Raad van Toezicht houden zich aan de richtlijnen van de NVTZ t.a.v.

• Goed Toezicht: voldoen aan de professionaliteitseisen van de NVTZ, d.w.z. volgen van cursussen voor toezichthouders in de zorg.
• Transparantie: benaderbaar via e-mailadres, informatie over aanvullende kennis- en competentieontwikkelingen en publicatie van het jaarverslag.
• Reflectie: de Raad van Toezicht evalueert haar eigen functioneren al dan niet met een externe deskundige.

De Raad van Toezicht is als volgt te bereiken:

E-mail: rvt@al-h.nl

Jaarverslag 2021 Raad van Toezicht Avondlicht Herwijnen