Raad van toezicht


De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden.
Onder elkaar worden verschillende portefeuilles verdeeld. Bij het toezicht volgen we de Zorgbrede Governance Code. Structureel vindt er overleg plaats met de directeur – bestuurder, maar ook met de CR, de OR en het MT.

Samenstelling Raad van Toezicht:
- Jilis van Kuilenburg, voorzitter, algemeen
- Arie van Dusseldorp, vicevoorzitter, financiën
- Teus van Eck, kwaliteit van zorg
- Geerarda de Vries-Kuyntjes, secretaris, HRM
- Chris van Wijk, vastgoed

 

De leden van de RvT houden zich aan de richtlijnen van de NVTZ t.a.v.

• Goed Toezicht: voldoen aan de professionaliteitseisen van de NVTZ, d.w.z. volgen van cursussen voor toezichthouders in de zorg.
• Transparantie: benaderbaar via e-mailadres, informatie over aanvullende kennis- en competentieontwikkelingen en publicatie van het jaarverslag.
• Reflectie: de RvT evalueert haar eigen functioneren al dan niet met een externe deskundige.

De Raad van toezicht is als volgt te bereiken:
rvt@al-h.nl
Jaarverslag 2020 Raad Van Toezicht Avondlicht Herwijnen