Contactgegevens

Contactgegevens


Postadres
Het postadres van de Stichting is:

Stichting Vrienden van Woon-en zorgcentrum Avondlicht
Sluimerskamp 18
4171BR Herwijnen
E-mail: info@al-h.nl
 

Contactpersoon

Mw. H. Rijkse, secr.penningmeester is contactpersoon namens de Stichting Vrienden van Huize Avondlicht.

Telefoon: 0418-581524

E-mail: hermienrijkse@concepts.nl

Bankrekening
De bankrekening van de Stichting is: NL 77 RABO 0128 5199 83 t.n.v. Stichting Vrienden van Huize Avondlicht, Herwijnen.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De Stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI. Dit betekent dat u onder bepaalde voorwaarden fiscale vrijstelling geniet bij schenking aan onze Stichting.
Hieronder treft u de nodige gegevens aan.

Inschrijving Kamer van Koophandel
De Stichting staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41059921
Het RSIN-nummer van de stichting is: 8166.77.220
Beide nummers staan onder de naam van Stichting Vrienden van Huize Avondlicht.