Algemene informatie


Zorgcentrum Avondlicht is een kleinschalige voorziening met een sterke regionale functie in het dorp Herwijnen en omgeving. Avondlicht levert cliëntgerichte zorg met respect voor de cliënt, ongeacht zijn of haar achtergrond. Alle ouderen met een zorgindicatie zijn welkom binnen Avondlicht, zolang Avondlicht in staat is om de zorgvraag te beantwoorden. Bewoners van Avondlicht voeren zelf de regie over hun leven.

 

Medewerkers van Avondlicht

Medewerkers van Avondlicht zijn betrokken, nieuwsgierig, gericht op de wensen van de bewoner en gaan altijd na of er een vraag is achter de vraag. Medewerkers zijn zich bewust dat zij de bewoners in hun laatste, soms kwetsbare levensfase ondersteunen, en bieden bewoners goede en veilige zorg. Een geborgen huiselijke omgeving, goed eten, voldoende activiteiten en contacten zijn daarbij belangrijk, maar ook het delen van plezier, ontspanning en aandacht. Voor Avondlicht geldt bovendien: wensen en ideeën van zowel bewoners, hun omgeving, als van medewerkers zijn welkom; alles is bespreekbaar, veel is mogelijk, afspraak is afspraak en je doet wat je belooft.