Jaarrekening


Woon en zorgcentrum Avondlicht publiceert ieder jaar een jaarrekening.

U kunt deze raadplegen via de website jaarverantwoording zorg

(Typ bij ‘instellingsnaam’ Woon en zorgcentrum Avondlicht” en bij ‘plaats’ Herwijnen).