Verantwoording


De Stichting Vrienden Van Avondlicht maakt jaarlijks een financieel overzicht. Dit wordt op de site gepubliceerd.

Financiële verantwoording:
Invoeren de jaarrekening 2021 en de begroting 2022.

Beloningsbeleid:
Er is geen vergoeding voor het bestuurslidmaatschap. Alleen gemaakte kosten worden vergoed. Dit betreft voornamelijk bureaukosten.