Reclame op onze bedrijfsauto

De afgelopen periode zijn diverse lokale ondernemers benaderd of zij hun logo op de bedrijfsauto van Avondlicht willen laten plaatsen.

Wij zijn erg blij met de grote respons die hierop gekomen is. De Caddy is inmiddels voor het grootste gedeelte beplakt. Gezien de maatregelen die er nu nog gelden is het niet mogelijk dit met elkaar fysiek te delen en daarom willen wij niettemin iedere ondernemer die hieraan meegewerkt heeft enorm bedanken.