Activiteiten


In Avondlicht wordt veel zorg en aandacht besteed aan een warme en gezellige uitstraling, waarin u zich zoveel mogelijk “thuis” kunt voelen.

Activiteiten vinden op de somatische locatie over het algemeen plaats in De Boomgaard (activiteitenruimte en ontmoetingsplaats) en op locatie Perengaarde vinden activiteiten veelal plaats in de verschillende huiskamers. Naast deelnemen aan de activiteiten in de groep is het ook mogelijk om individuele begeleiding te ontvangen.
 

Activiteitenruimte De Boomgaard

Onze somatische locatie beschikt over een zaal, genaamd De Boomgaard, die gebruikt wordt als activiteiten- en ontmoetingsruimte. Dagelijks is er gelegenheid om deel te nemen aan de verschillende activiteiten, met het accent op de doordeweekse dagen. De Boomgaard is voor een ieder op elk moment van de dag toegankelijk, ook voor bezoekers. In het weekend ligt het accent op ontmoeting. De hele dag zijn er medewerkers aanwezig ter begeleiding.

Alle activiteiten zijn ook vrij toegankelijk voor huurders van de appartementen. Daarnaast kunnen andere geïnteresseerden ook deelnemen aan activiteiten. Zij kunnen daarvoor een activiteitenkaart kopen bij de receptie.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de teamleider facilitair via telefoonnummer 0418-581325..

Wist u dat Avondlicht in het bezit is van een mooie duo-fiets


Op de duofiets kan heerlijk samen met een bewoner een stukje gefietst worden. De duofiets heeft elektrische ondersteuning en maakt het daardoor makkelijk om te fietsen. De duofiets wordt gebruikt door medewerkers of vrijwilligers om met bewoners een stukje te gaan fietsen. Maar ook familieleden/bezoekers kunnen samen met hun naaste gaan fietsen. Mocht u dat willen, dan zijn er een aantal spelregels:

* Het is wenselijk om te reserveren of te overleggen voor gebruik van de fiets met één van de activiteitenbegeleiders (de duofiets staat op de somatische locatie, maar mag ook door locatie Perengaarde gebruikt worden).

* Bent u onbekend met de fiets? Dan geeft één van de activiteitenbegeleiders u graag eerst uitleg voor het omgaan met en het besturen van de fiets.