Activiteiten


In Avondlicht wordt veel zorg en aandacht besteed aan een warme en gezellige uitstraling waar u zich zoveel mogelijk in “thuis” kunt voelen.

Activiteiten vinden over het algemeen plaats in De Boomgaard, onze recreatieruimte en ontmoetingsplaats, en op locatie Perengaarde vindt dit veelal plaats in de verschillende huiskamers.
 

Soorten activiteiten

Dagelijks is er gelegenheid om deel te nemen aan de verschillende activiteiten, met het accent op de doordeweekse dagen. De Boomgaard is voor een ieder op elk moment van de dag toegankelijk, ook voor het bezoek. In het weekend ligt het accent op ontmoeting, de hele dag zijn er medewerkers aanwezig ter begeleiding.

Naast deelnemen aan de activiteiten in de groep is het ook mogelijk om individuele begeleiding te ontvangen.

Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk voor huurders van de appartementen. Daarnaast kunnen andere geïnteresseerden ook deelnemen aan activiteiten. Ze kunnen daartoe een activiteitenkaart kopen bij de receptie.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij mevr. C. van Laar.

Wist u dat Avondlicht in het bezit is van een mooie duo-fiets


Vorig jaar hebben we er helaas niet zoveel gebruik van kunnen maken, maar vanaf dit jaar hopen we er weer veel plezier van te hebben. U kunt als familie of naasten ook samen gaan fietsen als u op bezoek komt. Mocht u dat willen dan zijn er een aantal spelregels:

* Het is wenselijk om te reserveren of te overleggen voor gebruik van de fiets met één van de activiteitenbegeleiders, dit om teleurstelling te voorkomen dat deze al in gebruik is.

* We verzoeken u vriendelijk om na gebruik de fiets te desinfecteren (materialen hiervoor liggen in het fietsenhok).

* Bent u onbekend met de fiets? Dan kunt u uitleg krijgen van één van de activiteitenbegeleiders voor het omgaan met en besturen van de fiets.