Activiteiten van de Vrienden van


Het bestuur vergadert 2 à 3 keer per jaar over de bestedingen en de wensen vanuit Avondlicht. In de afgelopen jaren hebben we een aantal zaken weten te realiseren. Onder de knop promotieactiviteiten leest u meer hier over.

Sinds een aantal jaren voeren we een actiever beleid om nieuwe donateurs te werven. We doen dit o.a. door ons te presenteren op de plaatselijke jaarlijkse braderie. Men is vrij in de hoogte van het te doneren bedrag
 

Doelstelling van de Vrienden van Avondlicht:

Het verkrijgen van financiële middelen voor uitgaven voor bewoners in Woon- en Zorgcentrum Avondlicht in Herwijnen in het kader van extra recreatieve/ontspannende/ondersteunende activiteiten.

Een nevendoel is de betrokkenheid van de inwoners in ons werkgebied met de bewoners van Avondlicht te vergoten.