28 juni 2021 Eindelijk geen mondkapjes meer!

Onze medewerkers en bewoners zijn erg blij dat de mondkapjes af kunnen. Al geruime tijd is het betreft Covid-19 binnen de locaties van woon en zorgcentrum Avondlicht. Daarom hebben we de afgelopen periode steeds meer versoepelingen kunnen doorvoeren met vandaag dan eindelijk het goede bericht waar men al langere tijd op hoopte……weg met de mondkapjes!

Het blijft noodzakelijk om met enige voorzichtigheid verder te gaan en goed alert te blijven, maar dat is de medewerkers, bewoners en hun naasten wel toevertrouwd. Mede dankzij deze alertheid bevinden we ons in de positie waarin we nu zitten.

Dikkie van Zetten, Directeur Bestuurder Woon en zorgcentrum Avondlicht