Informatie voor bezoekers

Bezoek is welkom bij Woon- en Zorgcentrum Avondlicht. Wel vragen wij uw aandacht voor onderstaande punten:

Blijf thuis bij de volgende klachten:
- Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of
- Hoesten en/of
- Benauwdheid en/of
- Verhoging of koorts en/of
- Plotseling verlies van reuk en/of smaak.

Algemeen:
- Bewoners mogen onbeperkt bezoek ontvangen.

Op bezoek:
- Desinfecteer bij binnenkomst uw handen.
- Er geldt geen mondkapjes plicht.
- Mocht u binnen 2 dagen klachten krijgen, neem dan contact op met Avondlicht zodat wij maatregelen kunnen treffen.
- Locatie Somatiek: Publieke ruimten zijn toegankelijk voor bezoek.
- Locatie Perengaarde: Op locatie Perengaarde verblijft het bezoek in het appartement van de bewoner (of in één van de beleefhoeken) en niet in de huiskamers, dit i.v.m. onnodige overprikkeling. Eén bezoeker mag koffie en thee ophalen bij de huiskamer waar zijn/haar naaste woont.