Informatie voor bezoekers

Bezoek is welkom bij Woon- en Zorgcentrum Avondlicht. Wel vragen wij uw aandacht voor onderstaande punten:

Blijf thuis bij de volgende klachten:
- Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of
- Hoesten en/of
- Benauwdheid en/of
- Verhoging of koorts en/of
- Plotseling verlies van reuk en/of smaak.

Algemeen:
- Het bezoekersaantal heeft geen beperkingen.
- Bezoekers dienen te allen tijde de instructies van het personeel van Avondlicht op te volgen. Ook als die mogelijk afwijken van de hier gepubliceerde maatregelen.
- Wanneer de persoon/personen aan wie u een bezoek aflegt klachten heeft (verkoudheid, benauwdheid, koorts, zie informatie RIVM), blijft u thuis.

Op bezoek:
- Desinfecteer bij binnenkomst uw handen.
- Mocht u binnen 2 dagen klachten krijgen, neem dan contact op met Avondlicht zodat wij maatregelen kunnen treffen.
- Locatie Somatiek: Publieke ruimten zijn toegankelijk voor bezoek.
- Locatie Perengaarde: Op locatie Perengaarde verblijft het bezoek in het appartement van de bewoner (of in één van de beleefhoeken) en niet in de huiskamers, dit i.v.m. onnodige overprikkeling. Eén bezoeker mag koffie en thee ophalen bij de huiskamer waar zijn/haar naaste woont.